خدمات قابل ارائه توسط دکتر پیمان عینی
درمان سل
تشخیص و درمان عفونت اندام های مختلف
پیشگیری، تشخیص و درمان وبا
پیشگیری، تشخیص و درمان زونا
پیشگیری، تشخیص و درمان ایدز
پیشگیری، تشخیص و درمان هپاتیت
پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های ناشی ا ...
پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های ناشی ا ...
پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های ناشی ا ...
پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های ناشی ا ...
بیماری های مقاربتی