دکتر یاسمین پولادی

پزشک عمومی در گرگان

مطب دکتر پولادی

گلستان، گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت 11، 13، بیمارستان موسوی

****32238 017 (نمایش کامل شماره)

روزهای چهارشنبه ها از ساعت 20:00 تا ساعت 12:00 ظهر

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد