دکتر پریا رادمان

دکتر پریا رادمان

پزشک عمومی در سنندج

مطب دکتر رادمان

کردستان، سنندج، انتهای خیابان مولوی، ساختمان پزشکان سنندج، طبقه دوم

****33226 087 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16:00 تا ساعت 20:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد