فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۶۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص گوش، حلق و بینی
۱۳۶۶
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دارای بورد تخصصی
فلوشیپ جراحی سر و گردن
۱۳۷۵
دانشگاه علوم پزشکی تهران