دکتر ابراهیم رزم پا
دکتر ابراهیم رزم پا شماره نظام پزشکی (20464)
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ جراحی سر و گردن

تهران

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۶۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص گوش، حلق و بینی
۱۳۶۶
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دارای بورد تخصصی
فلوشیپ جراحی سر و گردن
۱۳۷۵
دانشگاه علوم پزشکی تهران