نوبت دهی اینترنتی
P
مازندران، بابل، میدان کشوری، ساختمان پزشکان مهر، طبقه 6، واحد 29 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32288819 011
موبایل منشی : 09114090434
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00

P
مازندران، بابل، خیابان مدرس، خیابان شهید مصطفی خمینی، بیمارستان شهید یحیی نژاد (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32223594 011 - 32223597 011
ساعات پاسخدهی تلفن ها
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 11:00 صبح

P
مازندران، بابل، خیابان گنج افروز، جنب دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان آیت الله روحانی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32238301 011 - 32238305 011
ساعات پاسخدهی تلفن ها
پنج شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 11:00 صبح