فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۸
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
۱۳۹۵
دارای بورد تخصصی