دکتر فاطمه رستم خانی
زنجان
شماره نظام : 116252
نوبت دهی اینترنتی
P
زنجان، چهار راه سعدی، ابتدای کوچه مستشیری، ساختمان هوشمند، طبقه 4، واحد 8 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33366879 024
موبایل منشی : 09352451818
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:30 الی 20:30
یک شنبه ها : از ساعت 16:30 الی 20:30
دوشنبه ها : از ساعت 16:30 الی 20:30
سه شنبه ها : از ساعت 16:30 الی 20:30
چهارشنبه ها : از ساعت 16:30 الی 20:30
پنج شنبه ها : از ساعت 16:30 الی 20:30

P
زنجان، خیابان صفا، کلینیک ویژه شفیعیه (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33478360 024 - 33478363 024
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 16:30 الی 20:30
سه شنبه ها : از ساعت 16:30 الی 20:30