دکتر نیلوفر صفاریان
دکتر نیلوفر صفاریان
تهران
شماره نظام : 46486
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
نوبت حضوری 70,000 تومان اولین وقت آزاد 27 مرداد
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۳
متخصص قلب و عروق
۱۳۷۷
دارای بورد تخصصی