دکتر اسدالله سلیمی

دکتر اسدالله سلیمی

انستیتو کانسر البرز

البرز، کرج، میدان عظیمیه، میدان مهران،پلاک 44، انستیتو کانسر البرز

****32535 026 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 17:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد