مکان های من
P
البرز، کرج، میدان عظیمیه، میدان مهران،پلاک 44، انستیتو کانسر البرز (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32535056 026
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 17:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 17:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 17:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 17:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 17:00