نوبت دهی اینترنتی
P
زنجان، خیابان کارگران (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33244001 024
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 16:00
یک شنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 16:00
دوشنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 16:00
سه شنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 16:00
چهارشنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 16:00