دکتر سارا جعفریان

مطب دکتر جعفریان

گلستان، گرگان، عدالت ۱۱، ساختمان آزاد مرد، طبقه ۴، واحد ۱۰

****32344 017 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:00 صبح تا ساعت 20:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان دل درد نوزاد
 • درمان مننژیت کودکان
 • درمان هپاتیت a در کودکان
 • درمان زرد زخم کودکان
 • درمان هپاتیت b در کودکان
 • درمان هپاتیت c در کودکان
 • درمان هپاتیت d در کودکان
 • درمان هپاتیت e در کودکان
 • درمان هپاتیت g در کودکان
 • درمان روزئولا در کودکان
 • درمان کاوازاکی در کودکان
 • درمان سوراخ قلب نوزادان