نوبت دهی اینترنتی
P
گلستان، گنبد كاووس، خیابان طالقانی شرقی، طالقانی 20، مجتمع هیوه چی، طبقه 2 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33550102 017
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00