نوبت دهی اینترنتی
P
مازندران، ساري، خیابان قارن، ساختمان پزشکان شهریار ۲ (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33311999 011
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00