دکتر سپیده سادات سیدکابلی

دکتر سپیده سادات سیدکابلی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان
صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی
برخی از خدمات
 • پیوند کلیه
 • درمان مثانه عصبی
 • درمان سنگ کلیه
 • درمان عفونت ادراری
 • درمان هیدرونفروز جنینی (ورم کلیه جنینی)
 • درمان سیستینوزیس
 • درمان کلیه پلی کیستیک
 • درمان کلیه مولتی کیستیک
 • درمان نارسایی کلیه
 • عفونت گوش
 • آماده ارائه کلیه خدمات تخصصی اطفال
 • وزن و قد کودکان