نوبت دهی اینترنتی
P
مازندران، آمل، خیابان امام خمینی، آفتاب ۵، پلاک ۳ (مسیر یابی)
تلفن تماس : 44251055 011
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:30 صبح الی 21:00
دوشنبه ها : از ساعت 09:30 صبح الی 21:00
چهارشنبه ها : از ساعت 09:30 صبح الی 21:00
پنج شنبه ها : از ساعت 09:30 صبح الی 13:00