نوبت دهی اینترنتی
P
مرکزی، اراك، میدان ولی عصر ( عج)، بلوار شهید شیرودی، بعد از سازمان انتقال خون (مسیر یابی)
تلفن تماس : 34020010 086
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 12:00 ظهر
یک شنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 12:00 ظهر
دوشنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 12:00 ظهر
سه شنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 12:00 ظهر
چهارشنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 12:00 ظهر
پنج شنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 12:00 ظهر
جمعه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 12:00 ظهر