خدمات قابل ارائه توسط دکتر علی اکبر شریفیان
عصب کشی دندان
درمان دندان اضافه
درمان آبسه لثه
جرم گیری دندان
درمان عفونت لثه
درمان لثه تحلیل رفته
درمان ژنژیویت
درمان پریودنتیت
درمان دندان قروچه
کشیدن دندان عقل
درمان عادت بیرون آوردن زبان
درمان کیست دندان
درمان مجدد ریشه دندان
درمان تغییر رنگ دندان
ساخت دندان مصنوعی
درمان ناهنجاری های فک
درمان شکاف لب و کام
درمان حساسیت دندان
کشیدن دندان
پرکردن دندان
درمان پوسیدگی دندان
درمان دندان درد
ترمیم دندان شکسته
درمان آفت دهان
درمان آبسه دندان
درمان عفونت دندان
اصلاح طرح لبخند
سفید کردن دندان (بلیچینگ)
کاشت نگین دندان
درمان بوی بد دهان
کاشت دندان
بستن فاصله بین دندانی
افزایش طول تاج دندان
درمان نامرتبی دندان