دکتر آزاده شیرود بخشی

دکتر آزاده شیرود بخشی

فوق تخصص نفرولوژی
صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی
برخی از خدمات
 • پیوند کلیه
 • دیالیز
 • درمان فشار خون
 • درمان نارسایی کلیه
 • درمان کلیه مولتی کیستیک
 • درمان کلیه پلی کیستیک
 • درمان سیستینوزیس
 • درمان هیدرونفروز (ورم کلیه)
 • درمان عفونت ادراری
 • درمان سنگ کلیه
 • درمان مثانه عصبی
 • درمان گلومرولونفریت