دکتر محمد حسین صبح خیزی
دکتر محمد حسین صبح خیزی
سیستان و بلوچستان ، زابل
شماره نظام : 126347
نوبت دهی اینترنتی
P
سیستان و بلوچستان، زابل، کیلومتر ۳جاده زابل-زاهدان، بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32295121 054 - 32295122 054
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 13:30
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 13:30
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 13:30
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 13:30
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 13:30
پنج شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 13:30

P
سیستان و بلوچستان، زابل، میدان جهاد، روبروی ستاد دانشگاه علوم پزشکی زابل، بیمارستان امام خمینی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32232013 054 - 32232014 054
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:00