دکتر سلطانعلی آژ

دکتر سلطانعلی آژ

دندانپزشک در اليگودرز
نوبت دهی اینترنتی
P
لرستان، اليگودرز، خیابان ولیعصر جنوبی، جنب بسیج خواهران، کلینیک رازی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 43327272 066
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 11:00 صبح الی 21:00
یک شنبه ها : از ساعت 11:00 صبح الی 21:00
دوشنبه ها : از ساعت 11:00 صبح الی 21:00
سه شنبه ها : از ساعت 11:00 صبح الی 21:00
چهارشنبه ها : از ساعت 11:00 صبح الی 21:00