نوبت دهی اینترنتی
P
مازندران، بابل، خیابان گنج افروز (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32199592 011
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 11:00 صبح
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 11:00 صبح
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 11:00 صبح
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 11:00 صبح
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 11:00 صبح