دکتر ندا تاجیک نیا

متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی پستان در قم

بیمارستان نکویی

قم، خیابان طالقانی، بیمارستان نکویی، بخش جراحی

****1 025 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 11:30 صبح تا ساعت 13:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد