دکتر حمید رضا توکلی

دکتر حمید رضا توکلی

مطب دکتر حمید رضا توکلی

البرز، کرج، باغستان، ابتدای بلوار موذن، طبقه فوقانی شرینی فروشی تخت جمشید

****34336 026 (نمایش کامل شماره)

روزهای یک شنبه تا پنج شنبه از ساعت 16:30 تا ساعت 20:30

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد