دکتر سعید توانافر

دکتر سعید توانافر

پزشک رزیدنت تخصص جراحی دهان و فک و صورت
صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی