دکتر تایماز بهادری

دکتر تایماز بهادری

پزشک عمومی در شهریار

مطب دکتر بهادری

تهران، شهریار، جاده شهریار، شهرک سعید آباد، بلوار اصلی، خیابان رجایی، جنب مسجد امیرالمونین

****65604 021 (نمایش کامل شماره)

روزهای یک شنبه ها و سه شنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 10:00 صبح تا ساعت 23:00، جمعه ها از ساعت 10:00 صبح تا ساعت 22:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد