فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۶
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص جراحی عمومی
۱۳۸۳
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
۱۳۸۸
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دارای بورد فوق تخصصی