نوبت دهی اینترنتی
P
همدان، ملاير، پارک چمران، ساختمان پزشکان سینا (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32227286 081
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00