اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان امام خمینی

آذربایجان شرقی، سراب، خیابان امام خمینی، بیمارستان امام خمینی

43222031 041

شنبه ها و سه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 صبح تا ساعت 17:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان سندرم تکانشی دست
 • درمان سرطان مغز
 • درمان آنسفالیت
 • درمان فشار مغز
 • درمان تومور عصب شنوایی
 • درمان منیر گوش
 • درمان سردرد خوشه ای
 • درمان سردرد تنشی
 • درمان زوال عقل
 • درمان اعتیاد
 • درمان بیش فعالی
 • درمان اوتیسم
آخرین سوالات دکتر صادق پور
هیچ سوال قابل نمایشی وجود ندارد