دکتر یلدا صادق پور

دکتر یلدا صادق پور

بیمارستان امام خمینی

آذربایجان شرقی، سراب، خیابان امام خمینی، بیمارستان امام خمینی

****43222 041 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها و سه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 صبح تا ساعت 17:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان سندرم تکانشی دست
 • درمان سرطان مغز
 • درمان آنسفالیت
 • درمان فشار مغز
 • درمان تومور عصب شنوایی
 • درمان منیر گوش
 • درمان سردرد خوشه ای
 • درمان سردرد تنشی
 • درمان زوال عقل
 • درمان اعتیاد
 • درمان بیش فعالی
 • درمان اوتیسم