نوبت دهی اینترنتی
P
آذربایجان شرقی، سراب، خیابان امام خمینی، بیمارستان امام خمینی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 43222031 041
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 17:00
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 17:00
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 17:00