دکتر عباس یوسفی نژاد
دکتر عباس یوسفی نژاد
دکترای تغذیه و رژیم درمانی
فارس ، شيراز
شماره نظام : ت۲۹۳۵
خدمات قابل ارائه توسط دکتر عباس یوسفی نژاد