نوبت دهی اینترنتی
P
آذربایجان شرقی، تبريز، خیابان ۱۷ شهریور، طبقه ۴، آزمایشگاه مهر (مسیر یابی)
تلفن تماس : 35572070 041
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00