نوبت دهی اینترنتی
P
تهران، میدان امام حسین، خیابان دماوند، بیمارستان بوعلی (مسیر یابی)
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 07:00 صبح الی 00:00 صبح
یک شنبه ها : از ساعت 07:00 صبح الی 00:00 صبح
دوشنبه ها : از ساعت 07:00 صبح الی 00:00 صبح
سه شنبه ها : از ساعت 07:00 صبح الی 00:00 صبح
چهارشنبه ها : از ساعت 07:00 صبح الی 00:00 صبح
پنج شنبه ها : از ساعت 07:00 صبح الی 00:00 صبح
جمعه ها : از ساعت 07:00 صبح الی 00:00 صبح