نوبت دهی اینترنتی
P
کرمانشاه، سر پل ذهاب، بلوار راه کربلا، روبروی ترمینال (مسیر یابی)
تلفن تماس : 42230830 083
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00
پنج شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00