دکتر ژاله زندیه
دکتر ژاله زندیه شماره نظام پزشکی (119762)
متخصص طب سالمندان

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر ژاله زندیه
    مشاهده تمامی خدمات
    آخرین سوالات پاسخ داده شده
    هیچ سوال قابل نمایشی وجود ندارد