نوبت دهی اینترنتی
P
سیستان و بلوچستان، خاش، خیابان امام خمینی، بلوارخیام، بیمارستان امام خمینی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33716215 054
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:30
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:30
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:30
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:30
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:30
پنج شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:30