دکتر زینت شاکری
دکتر زینت شاکری
فوق تخصص نوزادان
خوزستان ، بهبهان
شماره نظام : 127186
نوبت دهی اینترنتی
P
خوزستان، بهبهان، خیابان فرمانداری، کوچه ی عبداللهی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 52722073 061
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:00