مغز و اعصاب
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و فلوشیپ ام اس
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 31 مرداد
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)