متخصص مغز و اعصاب در اصفهان

متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب) و فلوشیپ...
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 دقیقه
نوبت حضوری 65,000 تومان اولین وقت آزاد 17 خرداد
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)