مغز و اعصاب
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 4 خرداد
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و فلوشیپ ام اس
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب) و فلوشیپ...
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 7 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز