سوالات پزشکی گروه داخلی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر نازنین شاه حسینی
ازمایش خون
دکتر نازنین شاه حسینی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر نغمه سالاریه
گوارش
دکتر نغمه سالاریه
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر سیدهادی حسینی سعادت
ازمایش
دکتر سیدهادی حسینی سعادت
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر شهریار موثق
رفع استرس
دکتر شهریار موثق
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر نغمه سالاریه
تست مجدد کرونا جهت بهبودی
دکتر نغمه سالاریه
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر نازنین شاه حسینی
معده
دکتر نازنین شاه حسینی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر شهریار موثق
لرز بدن
دکتر شهریار موثق
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر سید محمد حسینیان
درد گردشی در مفاصل
دکتر سید محمد حسینیان
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر شهریار موثق
خار پاشنه
دکتر شهریار موثق
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر مهتاب رضازاده
معده درد
دکتر مهتاب رضازاده
متخصص داخلی
متخصص داخلی