سوالات پزشکی گروه داخلی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر محمد حسن روزگاری
بررسی آزمایش 3 نفر
دکتر محمد حسن روزگاری
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر سید محمد حسینیان
درد مفاصل
دکتر سید محمد حسینیان
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر محمد حسن روزگاری
درد کمر
دکتر محمد حسن روزگاری
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر سیدهادی حسینی سعادت
بیمار کرونایی
دکتر سیدهادی حسینی سعادت
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر نازنین شاه حسینی
درد دست و ناحیه زیربغل
دکتر نازنین شاه حسینی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر سیدهادی حسینی سعادت
دل پیچه شدید و بیرون روی
دکتر سیدهادی حسینی سعادت
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر سیدهادی حسینی سعادت
بدن درد
دکتر سیدهادی حسینی سعادت
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر محمد حسن روزگاری
تب طولانی
دکتر محمد حسن روزگاری
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر سیدهادی حسینی سعادت
کرونا
دکتر سیدهادی حسینی سعادت
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر شهریار موثق
درد معده
دکتر شهریار موثق
متخصص داخلی
متخصص داخلی