سوالات پزشکی گروه داخلی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر حمید براهیمی
شکم درد
دکتر حمید براهیمی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر حمید براهیمی
دیابت
دکتر حمید براهیمی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر محمد حسن روزگاری
تعادل
دکتر محمد حسن روزگاری
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر شهریار موثق
تفسیر آزمایش خون
دکتر شهریار موثق
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر شهریار موثق
دل درد
دکتر شهریار موثق
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر محمد حسن روزگاری
سرفه
دکتر محمد حسن روزگاری
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر حمید براهیمی
سوزش گلو
دکتر حمید براهیمی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر مهتاب رضازاده
جواب ازمایش
دکتر مهتاب رضازاده
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر عزت الله رحیمی
آزمایش
دکتر عزت الله رحیمی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر شهریار موثق
رفلاکس معده
دکتر شهریار موثق
متخصص داخلی
متخصص داخلی