سوالات پزشکی گروه ارتوپدی و درد

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر حمید تراز
انگشت پا کنار شیت
دکتر حمید تراز
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
ورم دست و دست درد
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر صادق صابری
توده لگنی
دکتر صادق صابری
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی تومورهای سیستم اسکلتی و عضلانی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جر...