سوالات پزشکی گروه ریه و بیماری های تنفسی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر رامیز کامرانی
کرونا
دکتر رامیز کامرانی
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر خالد فتحی زاده
تغییر شکل ناخن
دکتر خالد فتحی زاده
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر خالد فتحی زاده
کرونا
دکتر خالد فتحی زاده
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر محمد مهدی زحمتکش
حنیفه زاده
دکتر محمد مهدی زحمتکش
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر محمد مهدی زحمتکش
بیماری کرونا و سارکوئیدوز
دکتر محمد مهدی زحمتکش
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر علیرضا عشقی
گلو درد
دکتر علیرضا عشقی
فوق تخصص ریه کودکان
فوق تخصص ریه کودکان