سوالات پزشکی گروه ریه و بیماری های تنفسی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر رامیز کامرانی
کرونا مثبت
دکتر رامیز کامرانی
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه