دکتر سلامت جنسی

متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 50,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ا...
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی 40,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 9 ساعت
مشاوره ویدئویی 63,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
مشاوره متنی 40,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 70,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
مشاوره ویدئویی 36,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 7 دقیقه
نوبت حضوری 75,000 تومان اولین وقت آزاد 19 مرداد