1. پکیج خدمات جامع تشخیص زودهنگام بیماری و مراقبت از سلامت

این پکیج برای افرادیست که به دلیل مشغله یا دور بودن از پدر و مادر خود ترجیح می دهند که زوپ تمام کارهای لازم جهت پیشگیری از بیماری و تشخیص زودهنگام بیماری آنها را انجام دهد. خدماتی که به هر فرد ارائه می شود بسته به نیاز وی بخشی از خدمات ذکر شده در جدول زیر است. البته در نظر داشته باشید که نقش ما صرفاً برنامه ریزی، هماهنگی، انتخاب بهترین ارائه دهندگان و نظارت بر کار آنهاست و بنابراین هزینه ای که شما به صورت آنلاین بابت خرید پکیج پرداخت می کنید جدا از هزینه ایست که بابت دستمزد خود ارائه دهنده و یا هزینه های مصرفی مثل داروهای مورد نیاز پرداخت می کنید. امکان پرداخت آنلاین هزینه به تمامی ارز ها وجود دارد.
پزشک پشتیبان تلفنی 24 ساعته جهت پاسخدهی به سوالات بیمار از طریق واتساپ یا تلفن
مشاوره اولیه و دریافت شرح حال کامل بیمار (در منزل بیمار، مطب یا به صورت آنلاین)
انجام آزمایش کامل جهت ارزیابی سلامت بیمار (در منزل بیمار یا آزمایشگاه)
تفسیر نتیجه آزمایش توسط حاذق ترین پزشکان و تجویز اقدامات تشخیصی جهت بررسی دقیق تر وضعیت سلامت بیمار یا تجویز اقدام درمانی مورد نیاز
انجام انواع اقدامات تشخیصی در مطب، کلینیک، بیمارستان و یا منزل بیمار
همراهی بیمار تا مطب و بیمارستان و انجام کلیه امور بیمار از پذیرش، خرید داروها، ترخیص، امور مالی و بیمه ای تا بازگرداندن بیمار به منزل
تهیه و خرید و ارسال دارو از داروخانه به درب منزل و پیگیری تلفنی استفاده صحیح از دارو ها
مشاوره دوره ای روانشناسی و تغذیه
پیگیری منظم وضعیت سلامت بیمار (تلفنی و حضوری)
تشکیل گروه واتساپی با حضور شما، پزشکان و پرستاران جهت در جریان گذاشتن شما از وضعیت سلامتی بیمار و اقدامات انجام شده و در شرف انجام
تست های تشخیصی سرطان های ارثی با بررسی و ارزیابی تمام ژن های شمل

خرید پکیج 1 ماهه

هزینه سرویس (Service Fee):
3,040,000 تومان
( € 95)

مبلغی که مشاهده می کنید، کارمزد زوپ بابت برنامه ریزی و زمانبندی، انتخاب بهترین ارائه دهندگان و نظارت و پیگیری هفتگی و منظم سلامت بیمار و هماهنگی اقدامات تشخیصی و درمانی لازم است و جدا از هزینه هایی است که بعداً ممکن است بابت ویزیت، دارو، آزمایش و اقدامات تشخیصی و درمانی مورد نیاز پرداخت کنید. تمام هزینه های بعدی با تایید شما انجام می شود و اگر متقاضی بیمه درمان داشته باشد تمام یا بخش زیادی از هزینه این خدمات (به غیر از خود کارمزد زوپ) توسط شرکت بیمه به وی باز پرداخت می گردد.

خرید پکیج 3 ماهه

هزینه سرویس (Service Fee):
8,160,000 تومان
( € 255)

مبلغی که مشاهده می کنید، کارمزد زوپ بابت برنامه ریزی و زمانبندی، انتخاب بهترین ارائه دهندگان و نظارت و پیگیری هفتگی و منظم سلامت بیمار و هماهنگی اقدامات تشخیصی و درمانی لازم است و جدا از هزینه هایی است که بعداً ممکن است بابت ویزیت، دارو، آزمایش و اقدامات تشخیصی و درمانی مورد نیاز پرداخت کنید. تمام هزینه های بعدی با تایید شما انجام می شود و اگر متقاضی بیمه درمان داشته باشد تمام یا بخش زیادی از هزینه این خدمات (به غیر از خود کارمزد زوپ) توسط شرکت بیمه به وی باز پرداخت می گردد.

خرید پکیج 6 ماهه

هزینه سرویس (Service Fee):
15,680,000 تومان
( € 490)

مبلغی که مشاهده می کنید، کارمزد زوپ بابت برنامه ریزی و زمانبندی، انتخاب بهترین ارائه دهندگان و نظارت و پیگیری هفتگی و منظم سلامت بیمار و هماهنگی اقدامات تشخیصی و درمانی لازم است و جدا از هزینه هایی است که بعداً ممکن است بابت ویزیت، دارو، آزمایش و اقدامات تشخیصی و درمانی مورد نیاز پرداخت کنید. تمام هزینه های بعدی با تایید شما انجام می شود و اگر متقاضی بیمه درمان داشته باشد تمام یا بخش زیادی از هزینه این خدمات (به غیر از خود کارمزد زوپ) توسط شرکت بیمه به وی باز پرداخت می گردد.

خرید پکیج 12 ماهه

هزینه سرویس (Service Fee):
30,400,000 تومان
( € 950)

مبلغی که مشاهده می کنید، کارمزد زوپ بابت برنامه ریزی و زمانبندی، انتخاب بهترین ارائه دهندگان و نظارت و پیگیری هفتگی و منظم سلامت بیمار و هماهنگی اقدامات تشخیصی و درمانی لازم است و جدا از هزینه هایی است که بعداً ممکن است بابت ویزیت، دارو، آزمایش و اقدامات تشخیصی و درمانی مورد نیاز پرداخت کنید. تمام هزینه های بعدی با تایید شما انجام می شود و اگر متقاضی بیمه درمان داشته باشد تمام یا بخش زیادی از هزینه این خدمات (به غیر از خود کارمزد زوپ) توسط شرکت بیمه به وی باز پرداخت می گردد.

تعرفه حدودی انجام خدمات توسط ارائه کنندگان

پس ازانجام هماهنگی توسط کارشناسان زوپ ارائه دهندگان هر یک از خدمات نزد بیمار مراجعه میکنند و شما میبایست مبلغ هر یک از خدمات را طبق جدول زیر به وی پرداخت کنید.

پزشک پشتیبان تلفنی 24 ساعته جهت پاسخدهی به سوالات بیمار از طریق واتساپ یا تلفنماهانه 550،000 تومان
مشاوره اولیه و دریافت شرح حال کامل بیمار در منزل بیمار190،000 تومان تا 350،000 تومان
مشاوره اولیه و دریافت شرح حال کامل بیمار به صورت آنلاین یا تلفنیتعرفه مصوب قانونی
مشاوره اولیه و دریافت شرح حال کامل بیمار در مطب پزشکتعرفه مصوب قانونی
انجام آزمایش کامل جهت ارزیابی سلامت بیمار در منزل بیمارتعرفه مصوب قانونی
انجام آزمایش کامل جهت ارزیابی سلامت بیمار در آزمایشگاهتعرفه مصوب قانونی
تفسیر نتیجه آزمایش توسط حاذق ترین پزشکان و تجویز اقدامات تشخیصی جهت بررسی دقیق تر وضعیت سلامت بیمار یا تجویز اقدام درمانی مورد نیازتعرفه مصوب قانونی
انجام انواع اقدامات تشخیصی در مطب، کلینیک، بیمارستان و یا منزل بیمارتعرفه مصوب قانونی
همراهی بیمار تا مطب و بیمارستان و انجام کلیه امور بیمار از پذیرش، خرید داروها، ترخیص، امور مالی و بیمه ای تا بازگرداندن بیمار به منزلساعتی 150،000 تومان
تهیه و خرید دارو90،000 تومان
ارسال دارو از داروخانه به درب منزلطبق تعرفه
پیگیری تلفنی استفاده صحیح از دارو ها50،000 تومان
مشاوره دوره ای روانشناسی و تغذیهتعرفه مصوب قانونی
پیگیری منظم وضعیت سلامت بیمار ب صورت تلفنیرایگان
پیگیری منظم وضعیت سلامت بیمار به صورت حضوریحدود 150،0000 تا 300،000 تومان
تشکیل گروه واتساپی با حضور شما، پزشکان و پرستاران جهت در جریان گذاشتن شما از وضعیت سلامتی بیمار و اقدامات انجام شده و در شرف انجام1،000،000 تومان
تست های تشخیصی سرطان های ارثی با بررسی و ارزیابی تمام ژن های شملحدود 9،000،000 تومان
تست PCR توسط کیت های دقیق آلمانی300,000 تا 400,000 تومان
ارسال نتیجه CT Scan شما جهت تفسیر توسط پزشک فوق تخصص ریه250,000 تا 400,000 تومان
تماس ویدئویی روانشناس با بیمار مبتلا (حین و بعداز ابتلا)3,000 تا 5,000 تومان بابت هر دقیقه
تماس ویدئویی پزشک متخصص عفونی با بیمار مبتلاهر بار 50,000 تا 80,000 تومان
پالس اکسی متر و تب سنج 150,000 تا 800,000 تومان
تماس ویدئویی دکترای تغذیه با بیمار مبتلا150,000 تا 300,000 تومان
ویزیت در منزل توسط متخصص عفونی و تجویز دارو و سی تی اسکن500,000 تا 800,000 تومان
تهیه و ارسال داروهای تکمیلی کرونا مثل قرص و ویتامین های کمک کنندههرینه پیک و فاکتور داروخانه
آزمایش روز های فرد در صورت تجویز رمدسیویر در منزل بیمارطبق تعرفه مصوب وزارت بهداشت
خرید داروی Remdesivir از داروخانه یا در صورت عدم وجود از دلالان معتبرفاکتور داروخانه یا پایین ترین نرخ آزاد
اجاره دستگاه اکسیژن ساز در صورت پایین بودن اکسیژن بیمارماهانه 1,000,000 تا 3,000,000 تومان
اعزام نیرو جهت انجام کارهای خانه و شخصی بیمار در مدت کروناطبق تعرفه سایت های خدمات در منزل
خرید و ارسال روزانه 3 وعده غذای بیمارستانی طی 7 روزطبق منوی رستوران همکار
14 بار فیزیوتراپی ریه در صورت درگیری ریههر بار 300,000 تومان
همراهی بیمار تا مطب پزشک یا بیمارستانهزینه آژانس + هزینه همراه
آزمایش چکاپ کلی سلامت و تفسیر توسط پزشک متخصص داخلی طبق تعرفه مصوب وزارت بهداشت