متخصص قلب و عروق

یک متخصص قلب و عروق در موضوعاتی مربوط به پیشگیری، تشخیص و درمان بیماران مبتلا به بیماری های قلب و عروق در بالغین مثل رماتیسم قلبی، بیماری های دریچه قلب، سکته قلبی و... فعالیت می کند.
متخصص قلب و عروق
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
نوبت حضوری 70,000 تومان اولین وقت آزاد 20 مرداد
متخصص قلب و عروق