متخصص گوش، حلق و بینی در استان تهران

یک متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن در موضوعاتی مربوط به پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های گوش، حلق، بینی و سر و گردن مثل جراحی زیبایی بینی، سینوزیت، رینیت آلرژیک، عفونت گلو، اختلالات تعادلی، اختلالات بویایی و... فعالیت می کند.
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 10 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 26 مرداد
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
نوبت حضوری 50,000 تومان اولین وقت آزاد 27 مرداد
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ جراحی سر و گ...
مشاوره متنی 29,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 دقیقه
مشاوره ویدئویی 52,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد 25 مرداد
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 25 دقیقه
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد 26 مرداد
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ اتولوژی و نو...
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد 27 مرداد
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
نوبت حضوری 55,000 تومان اولین وقت آزاد 25 مرداد
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ جراحی سر و گ...
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی