متخصص گوش، حلق و بینی در استان تهران

یک متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن در موضوعاتی مربوط به پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های گوش، حلق، بینی و سر و گردن مثل جراحی زیبایی بینی، سینوزیت، رینیت آلرژیک، عفونت گلو، اختلالات تعادلی، اختلالات بویایی و... فعالیت می کند.
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 15 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 6 بهمن
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ جراحی سر و گ...
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 9 ساعت
نوبت حضوری 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 11 ساعت
نوبت حضوری 41,000 تومان اولین وقت آزاد 7 بهمن
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ اتولوژی و نو...
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد 7 بهمن
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی