فوق تخصص گوارش و کبد

یک فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در موضوعاتی مربوط به پیشگیری، تشخیص، درمان بیماری های گوارشی، کبدی، مجاری صفراوی و لوزوالمعده بزرگسالان مثل سیروز کبدی، ورم معده، زخم معده و... فعالیت می کند.
مازندران
خراسان رضوی
کردستان
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 11 ساعت
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد امروز