متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

یک متخصص رشته عفونی و گرمسیری در موضوعاتی مربوط به پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های ناشی از باکتری ها، ویروس‎ ها، انگل ها، قارچ ها مثل هپاتیت، زونا، ایدز، عفونت اندام های مختلف، وبا، سل و... خصوصا بیماری های واگیردار فعالیت می کند.
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 دقیقه
مشاوره ویدئویی 36,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
آذربایجان غربی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خراسان رضوی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری