متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

یک متخصص رشته عفونی و گرمسیری در موضوعاتی مربوط به پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های ناشی از باکتری ها، ویروس‎ ها، انگل ها، قارچ ها مثل هپاتیت، زونا، ایدز، عفونت اندام های مختلف، وبا، سل و... خصوصا بیماری های واگیردار فعالیت می کند.
مازندران
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 45 دقیقه
مشاوره ویدئویی 36,000 تومان اولین وقت آزاد 16 فروردین
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری و فلوشیپ ب...
آذربایجان غربی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز